Bộ kiểm tra hệ thống điện lạnh – testo Smart Probes Refrigeration

  • Các menu đo lường cụ thể cho ứng dụng gia nhiệt / làm lạnh
  • Hơn 90 chất làm lạnh phổ biến cùng với các bản cập nhật chất làm lạnh có trên Ứng dụng testo Smart App
  • Phạm vi kết nối Bluetooth® lên đến 100m cho các ứng dụng đặc biệt linh hoạt
  • Truyền và phân tích dữ liệu đo lường qua Ứng dụng testo Smart App
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0563 0002 41 Danh mục: