Bộ testo 440 Thiết bị đo ánh sáng

  • Trực quan: menu đo có cấu trúc rõ ràng để đo trong thời gian dài và xác định độ rọi theo V-lambda
  • Chính xác: độ chính xác tuân thủ tiêu chuẩn theo DIN EN 13032-1 và Class C theo DIN 5032-7
  • Thuận tiện: với nam châm tích hợp ở mặt lưng giúp định vị chắc chắn testo 440 trên bề mặt kim loại, lưu trữ dữ liệu với bộ nhớ trong và cổng USB để xuất dữ liệu
  • Ngoài ra: testo 440 có thể được mở rộng tính năng với hàng loạt danh mục đầu dò kỹ thuật số có thể tùy chọn
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn