Bộ testo 440 – Thiết bị đo chênh áp (Bluetooth)

testo 440 kết hợp đầu đo áp suất thông minh testo 510i (0560 1510) Bluetooth dùng để đo chênh áp một cách chính xác, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí nhất.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn