Bộ testo 440 – Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm (Bluetooth)

  • Trực quan: menu đo có cấu trúc rõ ràng cho các phép đo dài hạn cũng như xác định song song nhiệt độ, độ ẩm không khí trong kho, phòng làm lạnh và cả trong các ống thông gió
  • Chính xác: tính toán điểm sương, nhiệt độ bầu ướt và độ ẩm tuyệt đối
  • Thuận tiện: với bộ nhớ trong, đầu dò không dây và cổng USB để xuất dữ liệu
  • Đa năng: testo 440 có thể được mở rộng tính năng với một danh mục lớn các đầu dò kỹ thuật số (tùy chọn đặt hàng)
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn