Đầu đo nhiệt độ bề mặt loại K (0628 9992)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, loại K, Tmax +230 °C

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0628 9992 Danh mục: