Đầu đo nhiệt độ nhúng / đâm xuyên loại K (0602 1293)

Đầu đo nhiệt độ nhúng / đâm xuyên , loại K, cáp cố định

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0602 1293 Danh mục: