Đo lưu lượng không khí với đầu dò dạng sợi nhiệt | Bộ testo 400

0

  • Xác định theo tiêu chuẩn của lưu lượng thể tích trong ống dẫn, sử dụng phép đo lưới theo EN ISO 12599 và ASHRAE 111
  • Xác định lưu lượng thể tích tại các cửa thoát khí bằng cách đo áp suất chuẩn và nhập hệ số K cụ thể của nhà sản xuất
  • Menu đo lường thông minh, trực quan, hoàn thành phép đo của bạn với tài liệu đầy đủ tại chỗ tại cơ sở của khách hàng hoặc thực hiện phân tích sâu hơn bằng cách sử dụng phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu đo testo DataControl
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0563 0400 71 Danh mục: