Kìm đo điện – testo 770-3

  • Dễ dàng vận hành nhờ gọng kìm có thể thu vào hoàn toàn
  • Tự động nhận diện dòng điện AC/DC và màn hình lớn hiển thị 2 dòng
  • Phương thức TRMS
  • Kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh của bạn (nhờ ứng dụng testo Smart App)
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn