Nhiệt ẩm kế testo 622

  • Đo nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối và áp suất
  • Lý tưởng để theo dõi không khí xung quanh, đặc biệt là trong các phòng thí nghiệm
  • Cảnh báo khi gái trị đo vượt ngưỡng
  • Có thể để bàn hoặc giá treo tường
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn