Nhiệt kế thực phẩm mini Testo với nhiệt độ tối đa 250 °C

  • Đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ lõi một cách dễ dàng và chính xác
  • Đầu dò thâm nhập dài 213 mm hoàn hảo cho các phép đo ngâm trong chất lỏng / đâm xuyên
  • Dải đo lên đến +250 °C
  • Bao gồm ống bảo vệ đầu đo với đi kèm

 

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0560 1111 Danh mục: