Thiết bị đo áp suất chênh lệch – testo512 (0 đến 200hPa)

  • 8 đơn vị đo lường để bạn có thể lựa chọn: psi, kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, inch H2O, inch Hg
  • 2 đơn vị lưu lượng khí để lựa chọn: m/s, fpm
  • Bù mật độ tích hợp
  • Đèn màn hình tích hợp, giá trị Max./ Min., chức năng HOLD
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0560 5128 Danh mục: