Thiết bị đo áp suất tuyệt đối – testo 511

  • Đo áp suất tuyệt đối với độ chính xác ±3 hPa
  • Thích hợp cho các phép đo khí áp
  • Tính áp suất khí quyển
  • 8 đơn vị áp suất có sẵn cho bạn lựa chọn
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0560 0511 Danh mục: