Thiết bị đo áp suất và xác định khí rò rỉ – testo 324

0

  • Dễ dàng trong sử dụng và cấu hình nhờ các menu đo lường tuân thủ theo TRGI 2008
  • Kết quả đo lường tuân thủ DVGW và có độ chính xác cao
  • Kiểm tra độ kín, phát hiện rò rỉ của ống dẫn khí theo TRGI 2008 và ống dẫn khí lỏng theo TRF 2012
  • Lưu trữ dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0632 3240 Danh mục: