Thiết bị đo chênh áp testo 312-4

  • Kiểm tra độ kín và tải trên đường ống dẫn khí
  • Kiểm tra khả năng sử dụng bằng cách giảm áp suất trên đường ống khí
  • Kiểm tra áp suất trên đường ống nước uống và nước thải sử dụng không khí
  • Tự động ghi lại các giá trị đo trong vài giờ

Bạn có thể thực hiện tất cả các kiểm tra cần thiết đối với hệ thống sưởi ấm cũng như đường ống dẫn nước và gas bằng máy đo chênh áp testo 312-4. Các quy trình đo được cài đặt trước, ví dụ như kiểm tra tải và độ kín cũng như kiểm tra khả năng sử dụng trên đường ống dẫn khí, là thiết bị lý tưởng để hỗ trợ bạn trong công việc.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0632 0327 Danh mục: