Thiết bị đo ghi nhiệt độ, độ ẩm, sốc – testo 184G

  • Tuổi thọ thiết bị không giới hạn
  • Tất cả moi thứ đều có trong bộ ghi: dữ liệu đo lường dạng tệp PDF, tệp cấu hình và hướng dẫn sử dụng
  • Tạo ngay báo cáo dạng PDF khi kết nối với máy tính cá nhân của bạn
  • Giám sát vận chuyển tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11 và HACCP
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn