Thiết bị đo ghi nhiệt độ / độ ẩm – testo 176H1 (4 kênh)

  • Đo ghi liên tục và lập tài liệu về nhiệt độ, độ ẩm tương đối,điểm sương
  • Ghi lại đồng thời hai giá trị độ ẩm và nhiệt độ với các đầu dò kết nối bên ngoài (tùy chọn đặt hàng)
  • Thực hiện đo lường dài hạn: nhờ bộ nhớ lên đến 2 triệu giá trị đo, tuổi thọ pin 8 năm
  • Ba phiên bản phần mềm (tùy chọn) để phân tích, đánh giá dữ liệu đo
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn