Thiết bị đo ghi nhiệt độ, độ ẩm testo Saveris 2-H1

  • Tự động giám sát nhiệt độ, độ ẩm với cảm biến gắn trong
  • Hệ  thống đo ghi (yêu cầu phải có Wifi) dễ dàng cài đặt và hoạt động.
  • Truy vấn dữ liệu đo lường mọi lúc qua điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc PC
  • Cảnh báo giá trị vượt ngưỡng bằng email hoặc SMS
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn