Thiết bị đo ghi nhiệt độ testo 176 T4

  • Để đo – ghi nhiệt độ đồng thời ở bốn vị trí khác nhau
  • Dải đo nhiệt độ từ -200 °C đến +1000 °C
  • Pin được thay thế rất dễ dàng
  • Tự động sao lưu dữ liệu đo khi hết pin
  • Chức năng xuất báo cáo Excel tiện lợi
  • Ba phiên bản phần mềm có sẵn để quản lý dữ liệu trên máy tính, phần mềm cơ bản có thể được tải xuống miễn phí

Máy đo ghi nhiệt độ testo 176T4, với màn hình lớn có đèn tích hợp, lý tưởng cho việc theo dõi nhiều nhiệt độ trong thời gian dài. testo 176T4 có thể kết nối song song cặp nhiệt điện bên ngoài, cho phép đo nhiệt độ đồng thời tại bốn vị trí bằng cách sử dụng nhiều loại đầu dò.

Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0572 1764 Danh mục: