Thiết bị đo khí thải – testo 330-1LL

0

  • Màn hình màu có độ phân giải cao để thể hiện dữ liệu đo của bạn
  • Menu đo mở rộng – như: kiểm tra đường ống khí – để phân tích toàn diện hệ thống sưởi của bạn
  • Chức năng ghi dữ liệu để dễ dàng ghi lại lâu dài các nhiệm vụ đo lường
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0563 3371 Danh mục: