Thiết bị đo khí thải – testo 340

0

  • Có thể đo các thông số như: CO, COlow , NO, NOlow , NO2 hoặc SO2
  • Dải đo mở rộng để có thể sử dụng được trong môi trường có nồng độ khí cao
  • Cảm biến khí được hiệu chuẩn từ trước để người dùng có thể dễ dàng thay thế cảm biến một cách nhanh chóng
  • Tích hợp phép đo chênh lệch áp suất và đo lưu lượng khí để tính toán lưu lượng mass
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0632 3340 Danh mục: