Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm – testo 610

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm dễ dàng
  • Tính toán điểm sương và nhiệt độ bầu ướt
  • Màn hình được chiếu sáng
  • Cảm biến độ ẩm điện dung bền
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn