Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm testo 635-2

  • Có thể tùy chọn đặt hàng những cảm biến để đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất điểm sương và áp suất tuyệt đối
  • Có thể kết nối 2x cảm biến có dây và 3x cảm biến không dây
  • Bộ nhớ lên đến 10.000 giá trị đo
  • Cung cấp bao gồm cáp USB và phần mềm máy tính
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn