Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm thông minh testo 605i

  • Đo độ ẩm, nhiệt độ không khí trong phòng và ống dẫn
  • Tính toán tự động điểm sương và nhiệt độ bầu ướt thông qua Ứng dụng testo Smart Probes App
  • Dữ liệu đo lường được phân tích và gửi đi thông qua Ứng dụng testo Smart Probes App
  • Phạm vi kết nối Bluetooth ® lên đến 100m
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn