Thiết bị đo nhiệt độ không khí thông minh – testo 905i

  • Phát hiện nhanh sự thay đổi nhiệt độ thông qua biểu đồ nhiệt độ
  • Dải đo -50 đến +150 °C
  • Dữ liệu đo lường được phân tích và gửi qua Ứng dụng testo Smart app
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0560 1905 Danh mục: