Thiết bị đo nhiệt độ – testo 110

  • Cực kỳ chính xác trong phạm vi nhiệt độ rất thấp như kho lưu trữ và bảo quản lạnh
  • Cảm biến nhiệt độ có dây và không dây có thể kết nối (tùy chọn đặt hàng) để phù hợp với các ứng dụng khác nhau
  • Cảnh báo bằng âm thanh khi giá trị đo vượt ngưỡng (tùy chỉnh)
  • Phù hợp với HACCP, được chứng nhận theo EN 13485 để chuyên dụng trong lĩnh vực thực phẩm
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0560 1108 Danh mục: