Thiết bị đo nhiệt độ tự ghi testo 184T1

  • Thời gian hoạt động 90 ngày
  • Tất cả đều có trong máy ghi nhiệt độ như: dữ liệu đo dạng PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ kiểm tra chấp nhận 3.1 theo tiêu chuẩn DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng
  • Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính
  • Giám sát vận chuyển tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11, HACCP và EN 12830
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0572 1841 Danh mục: