Thiết bị đo nhiệt độ tự ghi – testo 184T4

  • Không giới hạn thời gian hoạt động
  • Ứng dụng với nhiệt độ xuống -80 °C để vận chuyển với đá khô
  • Tất cả đều có trong testo 184T4: dữ liệu đo PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ kiểm tra chấp nhận 3.1 theo tiêu chuẩn DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng
  • Giám sát vận chuyển với tài liệu toàn diện: Tạo ngay báo cáo PDF sau khi kết nối với máy tính cá nhân
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0572 1844 Danh mục: