Thiết bị đo vận tốc gió cầm tay dạng cánh quạt – testo 410-2

  • Cánh quạt được lắp đặt cố định với đường kính 30 mm
  • Đo vận tốc, nhiệt độ và độ ẩm không khí
  • Tính toán điểm sương, nhiệt độ bầu ướt, độ ẩm của gió và lực gió Beaufort
  • Tính giá trị trung bình một điểm, giá trị Max./ Min. và chức năng HOLD
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0560 4102 Danh mục: