Thiết bị kiểm tra điện áp testo 750-3

  • Màn hình LED rõ ràng
  • Phù hợp với DIN EN 61243-3: 2011 và CAT III
  • Màn hình LC hiển thị kết quả đọc
  • Chức năng kích hoạt RC
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0590 7503 Danh mục: