Thiết bị kiểm tra dòng áp – testo 755-1

  • Hoạt động dễ dàng, đáng tin cậy: phát hiện tham số đo lường tự động
  • Chứng nhận DIN EN 61243-3: 2014 và DIN EN 61010‑1: 2011
  • Thích hợp cho hầu hết các nhiệm vụ đo điện
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0590 7551 Danh mục: