Thiết bị phát hiện rò khí – testo 317-2

  • Hiển thị vạch mức nồng độ khí qua màn hình
  • Tự kiểm tra cảm biến sau khi bật
  • Mức độ cảnh báo tăng song song cùng với nồng độ khí
  • Theo dõi pin thiết bị thông qua màn hình
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0632 3172 Danh mục: