Thiết bị phát hiện rò khí trong điện lạnh – testo 316-4 set 2

  • Độ nhạy cực cao ˂ 3 g/a cho phép phát hiện dù là những rò rỉ nhỏ nhất
  • Cảnh báo bằng đèn và âm thanh để phát hiện rò rỉ tối ưu
  • Kiểm tra cảm biến thường xuyên, đảm bảo rằng công việc của bạn vừa an toàn vừa nhanh chóng
  • Kết nối tai nghe để phát hiện rò rỉ chính xác trong môi trường ồn ào
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0563 3165 Danh mục: