Thiết bị phát hiện rò rỉ khí ga (CH4, C3H8 và H2) – testo 316-2

  • 18 bước để hiển thị nồng độ khí; hiển thị rò rỉ tối đa
  • Thời gian đáp ứng nhanh với máy bơm tích hợp
  • Đầu dò dạng cổ ngỗng linh hoạt để kiểm tra các đường ống và các vị trí khó tiếp cận
  • Pin có thể được sạc lại khi hết
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0632 3162 Danh mục: