Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas – testo 316-1

  • Phát hiện rò rỉ nhanh chóng và đáng tin cậy trong các đường ống khí đốt tự nhiên
  • Cảnh báo bằng âm thanh và đèn khi giá trị đo vượt ngưỡng
  • Đầu dò cổ ngỗng linh hoạt dành cho những nơi khó tiếp cận
  • Được kiểm nghiệm bởi DVGW
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0632 0316 Danh mục: