Vạn năng kế kỹ thuật số – testo 760-1

  • Phát hiện tham số đo tự động
  • Ngăn hoàn toàn các cài đặt không chính xác
  • Thích hợp cho hầu hết các nhiệm vụ đo điện
  • Màn hình rõ ràng, được chiếu sáng
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0590 7601 Danh mục: