Vạn năng kế kỹ thuật số testo 760-2

  • Công việc dễ dàng, đáng tin cậy nhờ tính năng phát hiện tham số đo tự động
  • Đo dòng điện trong phạm vi µA
  • testo 760 là vạn năng kế có TRMS
  • Bộ lọc thông thấp cho kết quả đo chính xác hơn, được điều khiển bằng bộ biến tần
Hotline tư vấn hỗ trợ
Call: 0909 330 447
Email: Sales@Thietbidochuyendung.vn
Mã: 0590 7602 Danh mục: